SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
amorte`ringsfri adjektiv ~tt a·mort·er·ings|­frisom inte behöver amorteras över huvud taget el. under viss tid admin.lånet är amorteringsfritt första åretäv. om mot­svarande tids­perioderbetalnings­fri vi erbjuder två amorteringsfria månader om åretsedan 1944