SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ampull´ substantiv ~en ~er ampull·en1liten behållare för läke­medel för exakt dosering av t.ex. en injektion med.ofta spec. om behållare för känsligt el. farligt läke­medel el. gifti omklädnings­rummet påtråffades ampuller med dopnings­preparatsedan 1946av lat. ampull´a ’flaska’; urspr. diminutiv av amfora; jfr 1ampel 2blåsformig ut­vidgning av ett organ t.ex. änd­tarmen med.sedan 1903