SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ang´el substantiv ~n anglar angl·arfisk­krok som är böjd i en stor, öppen båge jakt.sport.angelkroksedan 1745sv. dial. angel; gemens. germ. ord, besl. med lat. un´cus ’krok’; jfr 1ankare, äng