SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
A-nivå [a`-] substantiv ~n A-nivånkunskaps­nivå som mot­svarar den första terminens studier i ett universitets­ämne pedag.JFRcohyponymB-nivåcohyponymC-nivåcohyponymD-nivå nu­mera äv. om den lägsta nivån in­om ett ämne på gymnasietsedan 1980-talet