SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`knyta verb anknöt anknutit anknuten anknutna, pres. anknyter an|­knyt·er1skapa en förbindelse för ngn före­teelse till en större helhet trafik.JFRcohyponymförena 2cohyponymsammanbinda järn­vägen anknöts till stam­banandet är svårt att anknyta ett land med statsekonomi till ett frihandels­områdeanknyta ngt till ngtsedan 1882efter ty. anknüpfen med samma betydelse, eg. ’fästa med knut’; till knyta 2ha idémässigt sam­band med viss annan intellektuell före­teelse komm.JFRcohyponymförbinda 1 hennes nya dikt­samling anknyter till den stora romantiska traditionenäv. om personha eller an­tyda idémässigt sam­band med viss utgångs­punkt e.d. jag vill anknyta till en passus i före­gående in­lägganknyta till ngn/ngt/SATSsedan 1850Subst.:vbid1-104610anknytande, anknytning