SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ann`orlunda adverb ann·or|­lundapå annat sätt NollSYN.synonymannorledes man kommer att behöva tänka annorlunda för att lösa trafik­problemenhov­rätten dömer ofta annorlunda än tings­rättenannorlunda (än ngn/ngt)sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. annorlund, till annor, feminin­form, ’annan’ och lund ’sätt’; jfr annorledes, lynne
2ann`orlunda adjektiv, ingen böjning ann·or|­lundasom av­viker från det vanliga admin.JFRcohyponymolik hon ville göra något annorlunda för en gångs skulläv.som skiljer sig från ngt annat hon tolkar siffrorna på ett delvis annorlunda sätt än NNannorlunda (än ngn/ngt)sedan 1541till 1annorlunda