SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ann`orstädes adverb ann·or|­städ·espå annan plats rum.JFRcohyponymallestädescohyponymannanstans de bästa spelarna i all­svenskan blir nästan all­tid proffs, i Italien och annorstädessedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. annarstadz, annorstädz, till annar ’annan’ och staþer ’ställe’; jfr allestädes, annanstans