SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`strykning substantiv ~en ~ar an|­stryk·ning·en1bestrykning med färg e.d. admin.tekn.tid.efter första anstrykningen får färgen torkaanstrykning (av ngt)sedan 17522egenskap som ger ett sidointryck som komplement till ett huvud­intryck af.färg.JFRcohyponymnyanscohyponymskiftning det fanns en anstrykning av ironi i hennes röstblått med en grå anstrykninganstrykning (av ngt)sedan 1819