SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
antagonis´tisk adjektiv ~t ant·ag·on·ist·isksom inne­bär eller är in­vecklad i mot­sättning av fientlig natur admin.pol.en antagonistisk och aggressiv ideologitvå antagonistiska makt­blockspec. i medicinska samman­hangsom verkar på mot­satt sätt om muskel, läke­medel m.m. antagonistiska musklersedan 1816