SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
antecipe´ra verb ~de ~t ante·cip·er·ar1före­gripa ngn el. ngt, viss teori, händelse e.d. af.en 1800-talsfysiker som anteciperar Einsteins relativitets­teoriantecipera ngt/SATSsedan 1837av lat. anticipa´re med samma betydelse, till ante- och cap´ere ’ta’ 2före­ta (ngt) före viss tid ekon.JFRcohyponymföregripa anteciperad ut­delningantecipera åter­betalningen av lånetantecipera hävandet av ett av­talsärsk. (mus.) i fråga om början till ackordförändringantecipera ett följande ackordantecipera ngtsedan 1800Subst.:vbid1-105566anteciperande, vbid2-105566antecipering; antecipation