SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
antediluvia´nsk adjektiv ~t ante·diluvi·an·skatotalt föråldrad skämts.admin.tid.SYN.synonymurmodig en antediluviansk teori om universums upp­komstsedan 1871till ante- och lat. dilu´vium ’över­svämning; synda­flod’