SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`timilitaristisk adjektiv ~t anti|­mil·it·ar·ist·isksom har att göra med anti­militarism admin.pol.en antimilitaristisk demonstrationsedan 1895