SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`tingen subjunktion ant·ing·en1i konstruktioner medeller enligt den första möjligheten av två an­givna NollSYN.synonym2endera det finns bara två alternativ: antingen stannar utrikes­ministern kvar eller ock­så av­går hela regeringendu får välja: antingen går vi på bio eller ock­så hyr vi en filmsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. annattviggia, antingen ’den ena av två möjligheter’; till annan och 1två 2i konstruktioner medeller om det så gäller att an­givande att det visserligen finns två möjligheter men att detta är lik­giltigt vard.NollJFRcohyponym2vare sig du ska äta upp antingen du vill eller intesedan ca 1565Uttryckstypen mötet startar antingen NN kommer eller inte kritiserades tidigare, och i stället rekommenderades mötet startar vare sig NN kommer eller inte. Båda uttryckssätten måste dock anses fullgoda.