SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
antipati´ substantiv ~n ~er anti·pati·erstark, känslomässig mot­vilja riktad mot person el. före­teelse admin.psykol.MOTSATSantonymsympati en kontroversiell person som väcker sympati hos somliga och antipati hos an­drahon känner ingen antipati mot honomantipati (för/mot ngn/ngt/att+V), antipati (mellan ngra)sedan 1772till anti- och grek. path´os ’känsla’; jfr patos, sympati