SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
antipod [-po´del.-på´d] substantiv ~en ~er anti·pod·enpunkt på mot­satt sida av jord­klotet i förhållande till viss punkt geogr.Sydpolen och Nordpolen är antipoderäv. om personer som befinner sig på så­dana punkteräv. bildligtut­präglad mot­sats ngns/ngts antipod, antipoden till ngn/ngt, ngra är antipodersedan 1749till anti- och grek. pod´es ’fötter’