SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
arbeta om [åm´] verb arbetade arbetat arbet·aräv. fast sammansättn., seomarbeta på nytt bearbeta ngn produkt (ofta av intellektuellt arbete) admin.psykol.JFRcohyponymrevidera 1 arbeta om upp­satsenarbeta om ngtsedan 1805Subst.:vbid1-925265omarbetande, vbid2-925265omarbetning