SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar´beta sig verb arbetade arbetat arbet·armed partikel, t.ex.fram, in, ner, upp genom arbete upp­nå visst resultat (för sig själv) admin.allmän värderingmed åren arbetade hon sig fram till ett personligt uttrycks­sätthan började svagt men lyckades efter hand arbeta sig in i matchenarbeta sig ngnstanssedan 1740