SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betarklass substantiv ~en ~er arbet·ar|­klass·ensamhälls­klass som huvud­sakligen består av personer som direkt producerar materiella nyttigheter vanligen exklusive jord­brukare mest som marxistisk termadmin.pol.JFRcohyponymborgarklasscohyponymproletariat Marx klassiska beskrivningar av den ut­sugna arbetarklassensedan 1892