SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betsavtal substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en arbets|­av·tal·etöverens­kommelse om ut­förande av arbete mot (viss) betalning gällande an­ställning el. upp­drag admin.arb.rum.ett arbetsavtal (mellan ngra), ett arbetsavtal (med ngn/ngt)sedan 1799