SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betsmarknad substantiv ~en arbets|­mark·nad·ensamman­fattningen av alla arbets­tillfällen in­om ett om­råde geografiskt, in­om en bransch e.d. rum.samh.arbetsmarknadspolitikden gemensamma nordiska arbetsmarknadenäv. med tanke på möjligheterförhållandet mellan an­talet till­gängliga och an­talet efter­frågade arbets­tillfällen arbetsmarknaden för vård­personal är god(på) arbetsmarknaden, arbetsmarknaden (för ngra)sedan 1848