SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
arbiträ´r adjektiv ~t arbitr·ärsom kan väljas eller bestämmas på vilket sätt som helst särsk. språkvet.admin.språkvet.JFRcohyponymgodtycklig 1 språkets arbiträra karaktär inne­bär t.ex. att sam­bandet mellan före­målet bord och ordet ”bord” är helt god­tyckligtsedan 1779via fra. av lat. arbitra´rius ’beroende på skilje­domares ut­slag; god­tycklig’; jfr arbitrage