SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
argumente´ra verb ~de ~t argu·ment·er·arfram­föra argument för el. mot viss stånd­punkt i viss fråga fil.komm.argumentera mot ett för­slaghon argumenterade väl­taligt för sin å­siktibl. försvagatdiskutera pojkarna stod och argumenterade om någotargumentera (för/mot ngn/ngt/att+V/SATS), argumentera (med ngn)sedan 1645Subst.:vbid1-106990argumenterande, vbid2-106990argumentering; argumentation