SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aristokra´tisk adjektiv ~t aristo·krat·isksom ut­märker aristokrati särsk. med ton­vikt på det förnäma och förfinade admin.af.samh.aristokratisk arroganshennes aristokratiska upp­trädandehans aristokratiska hållningäv. neutraltsom har att göra med aristokrati aristokratiska miljöersedan 1628