SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
arma`da substantiv ~n armador arm·ad·anstörre flotta av krigs­fartyg; särsk. om den flotta som spanske kungen Filip II sände ut mot Eng­land 1588 mil.den stora spanska armadan an­sågs o­övervinnligäv. bildligten hel armada av limousinersedan 1755av spa. armada ’väpnad makt; krigs­flotta’; till lat. arma´tus ’beväpnad’; jfr armé