SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`mod substantiv ~et arm·od·etsvår fattigdom på gränsen till nöd ekon.leva i armod(i) armodsedan 1360Några Gambla Stadgarfornsv. armodh; av lågty. armot med samma betydelse, till arm ’fattig’ och -od, -ot, urspr. ’försedd med’; jfr 2arm