SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
as`konsdag substantiv ~en ~ar ask|­ons·dag·envanligen best. f. sing. ons­dagen som in­faller efter fastlags­söndagen och som in­leder faste­tiden tid.i folklig tradition äv. om ons­dagen i påsk­veckanSYN.synonymdymmelonsdag (på/under) askonsdagensedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. askuoþensdagher; efter medeltidslat. di´es cin´eris (efter bruket att vid fastans början strö aska på huvudet)