SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aspek`tseende substantiv ~t a·spekt|­se·end·etbetraktande av ngt ur flera o­lika syn­vinklar vilket kan ge nya in­sikter o.d. vetenskapl.makt­havare riskerar att fastna i sin föreställnings­värld och förlora varje uns av aspektseendesedan åtm. 1986