SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aspiration [-∫o´n] substantiv ~en ~er a·spir·at·ion·en1strävan eller förhoppning att upp­nå ngt för­delaktigt admin.psykol.stor­makternas aspirationer i Afrikaföräldrarna har stora aspirationer för sin dotteraspirationer (på ngt/att+V), aspirationer (att+V)sedan 18752in­andning med.MOTSATSantonymexspiration spec.in­andning av för kroppen främmande material eller gaser aspiration (av ngt)sedan 19043utandningsljud i sam­band med ut­tal av språk­ljud språkvet.”k”, ”p” och ”t” ut­talas med aspiration i svenskan men inte i t.ex. franskansedan 1713