SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
attribue´ra verb ~de ~t at·tribu·er·aran­ge så­som troligen skapad av viss upphovs­man; med avs. på skrift, konst­verk o.d. af.JFRcohyponymtillskriva 2 man har attribuerat målningen till Rembrandtattribuera ngt till ngnsedan 1929av lat. attribu´ere ’till­dela’; jfr attribut Subst.:vbid1-108607attribuerande, vbid2-108607attribuering; attribution