SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
auktorite´t substantiv ~en ~er aukt·or·itet·en1rätt eller möjlighet till makt­utövning på o­lika nivåer admin.samh.föräldraauktoritethan hölls i schack av faderns auktoritetlandets auktoritet över om­rådet är om­striddäv. om respekt­ingivande upp­trädandehon hade en naturlig auktoritetäv.makt­utövande person eller myndighet ungdomar vill ofta sätta sig upp mot auktoritetersedan 15402erkänt på­litlig sak­kunskap psykol.hon kan yttra sig med auktoritet efter 10 års forskningaräv. om person med stor sak­kunskapexpert en av auktoriteterna på folk­rättensedan 1615