SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
auteur [åtö´r] substantiv ~en ~er auteur·ensjälv­ständig film­skapare med förmåga att sätta sin personliga prägel på sina verk film.yrk.Ingmar Bergman, auteuren och berättarensedan slutet av 1800-talet (ökad anv. från 1960-talet)av fra. auteur ’upphovs­man; skapare; författare’; till auktor