SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vbildning substantiv ~en ~ar av|­bild·ning·endet att av­bilda viss före­teelse admin.konstvet.mat.tid.äv. om resultateten avbildning av bohus­länska häll­ristningaren avbildning (av ngn/ngt)konform avbildninggeometrisk av­bildning som är vinkeltrogen i varje punktsedan ca 1680