SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vdragsgill adjektiv ~t av·drags|­gillsom får dras av vid deklaration om ut­gift, var­vid mot­svarande del av in­komst blir skatte­fri admin.ekon.en del av skuld­räntorna är avdragsgillasedan trol. 1930-taletse -gill