SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vdunsta verb ~de ~t av|­dunst·arfort­löpande över­gå till ånga vid ytan och där­igenom efter hand försvinna om vätska fys.JFRcohyponymförflyktigascohyponymavgå 3 bensin avdunstar lättäv.låta gå bort som ånga selleri avdunstar mycket vatten vid rums­temperaturäv. bildligtförsvinna mitt under den värsta upp­ståndelsen avdunstade de i all stillhetavdunsta (ngt)sedan 1734se dunst Subst.:vbid1-109225avdunstande, avdunstning