SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vgift substantiv ~en ~er av|­gift·enfast­ställt pris som betalas för (viss) tjänst eller rättighet samh.JFRcohyponymskatt 1 medlemsavgiften hög avgiften låg avgiften fast avgiften reducerad avgiftbetala en avgiftin­föra en avgiftskatter och avgifteravgiften för läkar­besök höjsty­värr måste vi ta ut en avgift på 50 kronoren avgift (för ngn/ngt/att+V) (på BELOPP)sociala avgifterav­gifter som arbets­givare eller före­tagare betalar för att bekosta an­ställdas eller uppdrags­tagares social­försäkringarkostnads­förslaget inkluderade sociala av­gifter sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. afgift, afgipt, till gipt ’gåva’; jfr 1gift, hemgift