SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vkoda verb ~de ~t av|­kod·aräv. lös förb., sekoda av över­sätta (kodat med­delande) till vanlig text el. annan (ur­sprunglig el. mera begriplig el. behövlig) form i fack­språkdatabehandl.ofta ut­vidgat i fråga om (kodade) elektroniska signalerett speciellt kort avkodar den analoga signalenbara den som har behörighet har möjlighet att avkoda sändningarnaibl. mer el. mindre bildligtläs- och skriv­svårigheter inne­bär problem för en del människor att avkoda skrivna ordavkoda ngtsedan 1973Subst.:vbid1-761047avkodande, vbid2-761047avkodning