SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vkomling substantiv ~en ~ar av|­kom·ling·enperson som här­stammar i rakt ned­stigande led från viss annan (ofta berömd) person släkt.yrk.SYN.synonymättling JFRcohyponymefterkommandecohyponymbarn 2 Abrahams, Isaks och Jakobs avkomlingaribl. äv. om djur el. växt med mot­svarande ur­sprungavkomling (av/till ngn)sedan 1643efter ty. Abkömmling med samma betydelse