SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vleda verb avledde avlett, pres. avleder av|­led·er1äv. lös förb., seleda av leda i annan riktning vanligen bort af.Dalälvens vatten kan avledas in i Fyrisofta bildligtkampanjen startades för att avleda upp­märksamheten från varu­bristenavleda ngt (från ngt)sedan 16402bilda nytt ord av ett redan existerande genom tillägg av prefix eller suffix språkvet.ordet ”godhet” är avlett av ordet ”god” med hjälp av suffixet ”het”avleda ngt (av/från ngt)sedan 1753Subst.:vbid1-110069avledande, avledning