SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vlelse substantiv ~n avl·els·endet att avla(s) åld.biol.relig.tid.avlelse (av ngn)den obefläckade avlelsenjung­fru Marias till­blivelsevarvid hon enl. romersk-katolsk lära befriades från arvsynd (en äldre uppfattning att uttrycket står för avlelsen av Jesus anses numera felaktig)sedan 1640