SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vpassa verb ~de ~t av|­pass·arofta lös förb., sepassa av ge en lämplig ut­formning eller ut­sträckning för ett aktuellt syfte utstr.JFRcohyponym2rätta 1cohyponym2lämpa 2cohyponymdimensioneracohyponymreglera 1 läro­böcker som är speciellt avpassade för vuxenundervisningenhon avpassade sina steg efter barnetsavpassa ngt (efter/för/till ngt)sedan 1753Subst.:vbid1-110409avpassande, vbid2-110409avpassning