SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vstamp substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en av|­stamp·etfrånskjutande rörelse med fötterna som in­ledning till ett hopp rum.sport.hon rev trots att avstampet var perfektäv. om special­konstruerad planka för detta ända­måläv. bildligt, spec.aktiv början ett viktigt avstamp in­för val­rörelsenspec. äv.utgångs­punkt romanen tar avstamp i 30-talets Berlinsedan 1969till äldre afstampa (verb); jfr stampa