SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vsäga sig [-säga(långt ä) el.-säja] verb avsade avsagt, pres. avsäger av|­säg·erförklara sig av­stå från ngt ansvars­fullt komm.JFRcohyponymavsvära sig avsäga sig allt an­svarKristina avsade sig Sveriges tronavsäga sig ngtsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. afsighia sik Subst.:avsägelse