SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ax substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en ax·et1topp på strå av säd eller (halv)gräs, där det sitter en mängd (blommor och) korn eller frön bot.sädesaxveteaxett glest axett rikt axett fullt axett tomt axtunga, gyllene ax vajade på åkernspec. i ut­tryck som an­ger den tid­punkt i strå­sädens ut­veckling när axet fram­trädermed prep.i havren står i axäv. all­männareblom­ställning med o­skaftade blommor på lång huvud­axel från ax till limpa från början till sluteti en (tillverknings)processatt producera filmen tog fyra år från ax till limpa sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. ax; ur en indoeur. ordgrupp med bet. ’vass; spetsig’; jfr 1agn 2ut­skjutande del av en nyckel som vid vridning i låset direkt på­verkar låsmekanismen verkt.JFRcohyponymnyckelax sedan 1734
2ax substantiv ~et ax·etacceleration vard.fys.en sport­bil med skapligt axsedan 1961