SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
banderoll [-ål´] substantiv ~en ~er bande·roll·en1bandformat plakat som bärs på stänger mest i demonstrationer och an­dra politiska samman­hang pol.rum.JFRcohyponymbanercohyponymfana på 1980-talet sågs ofta banderoller med texten ”Bojkotta Sydafrika” i demonstrations­tågensedan 1856av fra. banderole med samma betydelse, av ita. banderola, eg. ’litet band’; besl. med band, binda 2pappers­remsa kring förpackning handel.JFRcohyponymband 1 sedan 1843