SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
-bar adjektiviskt slutled ~t möjlig att göras till före­mål för den handling som an­ges av för­ledet Nollbrukbardelbarformbarläsbarodlingsbarrealiserbarsångbarätbaräv. mera all­mänt karakteriserandedyrbarfruktbarryktbarunderbaruppenbarärbarsedan 1320–50 (i opinbar)En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. -bar; av lågty. -bar med samma betydelse; urspr. till bära, med grundbet. ’bärande, som kan bära’