SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ba´sis substantiv, ingen böjning, n-genus bas·isunder­lag för ut­veckling el. verksamhet; ofta om teoretiskt under­lag af.JFRcohyponym2bas 2cohyponymgrundval beslutet fattades på basis av en nog­grann analysverksamheten drivs på fri­villig basispå basis (av ngt)sedan ca 1810se 2bas