SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
befatt´ning substantiv ~en ~ar be·fatt·ning·en1an­ställning som är in­rättad för viss funktion in­om myndighet, organisation, före­tag etc. arb.rum.JFRcohyponymtjänst 1cohyponymämbetecohyponymanställning chefsbefattninglärarbefattningen hög befattningtill­träda en befattninginne­ha en befattningdet behövs fler kvinnor i ledande befattningNN fick lämna sin befattning som vden befattning (som ngn)sedan 1818till befatta (sig) 2knappast plur.; i vissa ut­tryck det att låta ngt bli före­mål för sin verksamhet ofta ngt mindre önsk­värt etc. admin.bara kommunen får ta befattning med hushålls­avfallbefattning med ngt/ngnsedan 1789