SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
behåll´a verb behöll behållit behållen behållna, pres. behåller be·håll·erfort­sätta att förfoga över ngt Nollbehålla fattningenpartiet behöll majoriteten i riks­dagende an­ställda lyckades behålla sina för­månerföre­taget behöll halva personalenden sjuke fick inte behålla matende fick behålla bara fyra av de fem barnenäv. ngt ut­vidgat i vissa ut­tryckbehålla en hemlighetbehålla slag­fältetbehålla ngn/ngtbehålla ngt för egen räkningseräkning 1 sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. behalda; till hålla Subst.:vbid1-115622behållande