SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bekvä`mlighetsinrättning substantiv ~en ~ar be·kväm·lig·hets|­in·rätt·ning·en1(offentlig) toalett ngt formellthyg.rum.sedan 18502före­mål som främjar bekvämlighet samh.en bil är i allra första hand en bekvämlighetsinrättningäv. bildligtför många har konkursen blivit en bekvämlighetsinrättning där de kan lätta sin skuld­börda för att sedan fort­sätta som tidigaresedan 1993