SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
belopp [-låp´] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en be·lopp·etvärde som an­ges i pengar mat.JFRcohyponympenningsumma engångsbeloppmiljonbeloppett lågt beloppett blygsamt beloppan­senliga beloppastronomiska belopphan undan­höll stora belopp vid deklarationenen häst kan kosta allt från några tusen­lappar till sex­siffriga beloppriktade bi­drag till ett belopp av 350 miljoner kronor ska fördelasäv. om tal­värdevanligen i sammansättn. absolutbelopp(till) ett belopp (av BELOPP), ett belopp (på/om BELOPP)sedan 1734av lågty. belop med samma betydelse; jfr belöpa sig, lopp